Strona główna

 

 

Logo MOSiR

K O M U N I K A T   ORGANIZACYJNY

PODWÓRKOWY TURNIEJ W PIŁCE NOŻNEJ

Drużyn 8.Osobowych

Logo Janowa Lubelskiego

                               

I. Termin i Miejsce :

W dniu 12 lipca (piątek) 2019 r.  (w kategorii: klasy IV-VI).
W dniu 13 lipca (sobota) 2019 r. (w kategorii: klasy I-III).
Stadion Miejski w Janowie Lubelskim ul. Sukiennicza 1.

 

 

II. Uczestnictwo :

Zawody dla uczniów ze szkół podstawowych (klasy: I-VI).


Lp. KATEGORIE WIEKOWE
1. KLASY I-III
2. KLASY IV-VI

 

III. Program zawodów :

godz. 9.00 - otwarcie zawodów,
godz. 9.15 - zbiórka kapitanów zespołów,
                       ustalenie systemu rozgrywek,
                       losowanie kolejności gier,
                       odprawa techniczna zawodników,

godz. 9.30 - rozrywki eliminacyjne, finał.

IV. Zgłoszenia do zawodów:

Zgłoszenia drużyn z opiekunem w dniu zawodów w sekretariacie zawodów do godz. 9.00

V. Nagrody :    

Medal, dyplom oraz statuetka dla każdego zawodnika drużyny - za Zwycięstwo
Medal i dyplom dla każdego zawodnika drużyny - za miejsca II-III
Statuetka dla Króla Strzelców
Statuetka dla
Najlepszego Bramkarza

VI. Postanowienia końcowe:

1. Podczas zawodów obowiązują przepisy gry w piłkę nożną.

2. Zasady rozgrywek ustalone zostaną w dniu zawodów, w zależności od liczby uczestniczących drużyn.

3. Rozgrzewka drużyn przygotowujących się do meczu odbywa się poza boiskiem.

4. Losowanie kolejności rozgrywek tuż przed turniejem w obecności kapitanów drużyn.

5. W trakcie turnieju jedyna z drużyn znajdujących się na boisku gra w kamizelkach otrzymanych od organizatora turnieju.

REGULAMIN

PODWÓRKOWEGO TURNIEJU W PIŁCE NOŻNEJ

Drużyn 8.Osobowych

I. Przepisy ogólne.
1. Organizatorem Podwórkowego Turnieju w Piłce Nożnej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskiem.
2. Podwórkowy Turniej w Piłce Nożnej jest rozgrywany według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną wydanych przez Polski Związek Piłki Nożnej ze zmianami ustalonymi w niniejszym regulaminie.


II. Zgłaszanie drużyn.
1. We wszelkich kontaktach z Organizatorem zawodów drużynę reprezentuje opiekun.
2. Warunkiem przyjęcia zespołu do rozgrywek jest złożenie przez opiekuna drużyny formularza zgłoszenia.
3. Jedna drużyna może zgłosić do turnieju maksymalnie 8 zawodników.


III. System rozgrywek.
Podwórkowy Turniej w Piłce Nożnej zostanie rozegrany w systemie ustalonym w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.


IV. Przepisy gry.
1. Drużyna składa się z maksymalnie 8 zawodników.
2. Zespoły na boisku grają w składach - 5 zawodników w polu + bramkarz.
3. Zmiany zawodników w trakcie gry prowadzone są w systemie "hokejowym" w "strefie zmian".
4. Kary dla zawodników:
    - pierwsza
żółta kartka w meczu - kara - drużyna gra w osłabieniu 2 minuty.
    - druga
żółta kartka w meczu otrzymana przez tego samego zawodnika jest równoznaczna z okazaniem zawodnikowi
  
    czerwonej kartki i wykluczeniem go z gry w tym spotkaniu (zawodnik musi udać się do szatni) a drużyna gra
       w osłabieniu przez 2 minuty.
    -
 czerwona kartka - zawodnik jest odsunięty od występu w co najmniej 1 meczu chyba, że Organizator na 
       podstawie wniosku Sędziego zadecyduje o podwyższeniu kary.
5. Piłkę do gry bramkarz wprowadza ręką lub nogą.
6. Rzut autowy wykonywany jest nogą i jest traktowany jako rzut pośredni.
7. Rzut karny wykonywany jest z punktu odległego 9 metrów od bramki.
8. Obowiązuje odległość 8 metrów od piłki przy wykonywaniu stałych fragmentów gry.
9. Czas rozpoczęcia gry po stałym fragmencie lub w czasie rozpoczęcia akcji od bramkarza wynosi 4 sekundy.
10.Przepis o spalonym nie obowiązuje.
11.W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do Sędziego ma tylko i wyłącznie Kapitan drużyny.


V. Klasyfikacja zespołów.
1. Ocena gry o mistrzostwo jest następująca:
    - za każde wygrane spotkanie przyznaje się drużynie 3 pkt.,
    - za remis 1 pkt.,
   
- za przegrane 0 pkt.
2. Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg. przyznanych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów
   o miejscu decydują:
   -
przy dwóch zespołach - większa ilość punktów przyznanych w spotkaniach między tymi zespołami. Przy równej
     ilości punktów - korzystniejszy stosunek bramek zdobytych do straconych w meczach między tymi zespołami. Przy
     dalszej równości lepszy stosunek bramek zdobytych do straconych we wszystkich spotkaniach turnieju.
   -
przy więcej niż dwóch zespołach - należy dokonać oddzielnej klasyfikacji biorąc pod uwagę tylko wyniki spotkań
     między drużynami z równą ilością przyznanych punktów. Jeżeli nadal jest równość decyduje korzystniejszy
     stosunek bramek zdobytych do straconych w dodatkowej klasyfikacji. Przy dalszej równości korzystniejszy stosunek
     bramek zdobytych do straconych we wszystkich meczach turnieju.


VI. Przepisy końcowe.
1. Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas turnieju i za rzeczy pozostawione na terenie
    obiektu.
3. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu rozgrywania turnieju napojów alkoholowych, piwa oraz palenia papierosów.
4. Prawo interpretacji Podwórkowego Turnieju w Piłce Nożnej przysługuje organizatorowi.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz harmonogramu rozgrywek.
6. O wszystkich innych sprawach związanych z przeprowadzeniem turnieju, a nie ujętych w niniejszym regulaminie
   decyduje MOSiR w Janowie Lubelskim jako Organizator.

                                                                                                               
                                                                                                                             KOORDYNATOR ZAWODÓW
                                                                                                                 KIEROWNIK

Obiektów Sportowych i Terenów Rekreacyjnych 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

                                                                                                                                w Janowie Lubelskim
                                                                                                                                Dariusz BRYTAN


Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim