Strona główna

 

 

KARNETY  RODZINNE

L.p.

Rodzaj karnetu

Wejścia

Cena w zł.

01.

1 + 1
(rodzic + dziecko)

upoważnia do wykorzystania 11 godz.
w ciągu 90 dni

120,00

02.

1 + 2/2 + 1
(rodzic + dwójka dzieci,
dwoje rodziców + dziecko)

upoważnia do wykorzystania 11 godz.
w ciągu 90 dni

150,00

03.

2 + 3
(dwoje rodziców + trójka dzieci, każde następne dziecko gratis)

upoważnia do wykorzystania 11 godz.
w ciągu 90 dni

250,00

W przypadku niewykorzystania godzin w wyznaczonym terminie, kasa nie zwraca wolnej kwoty,
ani nie przedłuża terminu wejść.
Środki niewykorzystane pozostałe na karnecie zostaną odblokowane
w przypadku ponownego doładowania karnetu.

Karnety są przyporządkowane tylko do jednej rodziny i będą wydawane imiennie.

Godziny nalicza się bez względu na porę dnia i dzień tygodnia. Opłatę uiszcza się z góry.

Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim