Strona główna

 

 

KARNETY INDYWIDUALNE

L.p.

Rodzaj karnetu

Wejścia

Cena w zł.
za karnet

01.

Indywidualny

kasowanie zgodnie z taryfikatorem ulgowym, upoważnia do dowolnej ilości wejść, ważny 90 dni

180,00

02.

Karnet złoty (normalny)

upoważnia do dowolnej ilości wejść przez rok

950,00

03.

Karnet złoty (ulgowy)

upoważnia do dowolnej ilości wejść przez rok

760,00

04.

Karnet srebrny (normalny)

upoważnia do dowolnej ilości wejść przez pół roku

500,00

05.

Karnet srebrny (ulgowy)

upoważnia do dowolnej ilości wejść przez pół roku

400,00

Karnety są przyporządkowane tylko do jednej osoby i będą wydawane imiennie.
W cenie wykonujemy karnet ze zdjęciem, dotyczy karnetu złotego i srebrnego.

Opłatę uiszcza się z góry.

W przypadku niewykorzystania godzin w wyznaczonym terminie,
kasa nie zwraca wolnej kwoty ani nie przedłuża terminu wejść.

Środki niewykorzystane pozostałe na karnecie zostaną odblokowane
w przypadku ponownego doładowania karnetu.

Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim