Strona główna

Kalendarz Imprez MOSiR na rok 2018

L.p.

TERMIN

NAZWA IMPREZY

OPIS IMPREZY

ORGANIZATOR

STYCZEŃ - LUTY

1.

29.I-09.II

2018

FERIE NA SPORTOWO - AQUA FERIE 2018*

 

W okresie ferii zimowych (29 stycznia - 9 lutego 2018) dla dzieci i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe
i gimnazjalne) od poniedziałku do piątku

w godz.: 9.00-12.00 opłata za korzystanie z pływalni wynosi 3,00zł/godz.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

2.

2.II.2018

"HULLA KULLA" - MINI TURNIEJ w KRĘGLE. 

Kręgle - zabawa dla każdego. Impreza dla dzieci szkół podstawowych.
Kategorie:
Klasy I-III
Klasy IV-VI. 

MOSiR
w Janowie Lubelskim 

3. 

6.II.2018

MISTRZOSTWA DRUŻYN PODWÓRKOWYCH
w HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ DRUŻYN 8. OSOBOWYCH
klasy I-III.

Promocja piłki nożnej jako doskonałej formy spędzania wolnego czasu. Krzewienie ducha sportowej rywalizacji i gry fair play, wśród dzieci szkół podstawowych.

MOSiR
w Janowie Lubelskim
Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

4. 

7.II.2018

MISTRZOSTWA DRUŻYN PODWÓRKOWYCH
w HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ DRUŻYN 8. OSOBOWYCH
klasy IV-VI.

Promocja piłki nożnej jako doskonałej formy spędzania wolnego czasu. Krzewienie ducha sportowej rywalizacji i gry fair play, wśród dzieci szkół podstawowych.

MOSiR
w Janowie Lubelskim
Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

MARZEC

5.

10.III.2018

„POBIJ REKORD OTYLII”
X PŁYWACKIE MISTRZOSTWA AMATORÓW
o puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego.

Zawody amatorskie. Impreza otwarta.

Kategorie: kobiety/mężczyźni, wiek:

·   rocznik 2009 i młodsi

·   rocznik 2008-2007

·   rocznik 2006-2005

·   rocznik 2004-2002

·   rocznik 2001-1999

·   rocznik 1998-1989

·   rocznik 1988-1979

·   rocznik 1978 i starsi

·   "WYŚCIG OTYLII"
     kat.
OPEN 25m K/M
    kat. OPEN 50m K/M

MOSiR
w Janowie Lubelskim

KWIECIEŃ

6.

IV-VI.2018

„JUŻ PŁYWAM”.

Akcja promująca pływanie wśród najmłodszych, jako drogę do zdrowia i poprawnego rozwoju organizmu z możliwością zdobycia Karty Pływackiej.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

7.

21.IV.2018

"STRIKE" -  MISTRZOSTWA JANOWA SENIORÓW
w BOWLINGU.

Promocja gry w bowling jako możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Impreza dla uczestników powyżej 18 roku życia, z terenu Gminy Janów Lubelski.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

MAJ

8.

12.V.2018

X KRAJOZNAWCZY RAJD ROWEROWY –
„Szlakami Leśnego Skarbca”
.

Impreza promująca piękno, historię i kulturę Ziemi Janowskiej, dla amatorów "dwóch kółek" i turystyki rowerowej w każdym wieku. Prowadzi przez malownicze tereny Lasów Janowskich. W trakcie rajdu konkursy, sprawnościowe, gry logiczne, ciekawe nagrody, piknik. Wieczorem ognisko integracyjne dla wszystkich uczestników rajdu. 

MOSiR
w Janowie Lubelskim
Nadleśnictwo Janów Lubelski
Ośrodek Edukacji Ekologicznej

CZERWIEC

9.

1.VI.2018

DZIEŃ DZIECKA.

Dla wszystkich dzieci (do 18. roku życia) wstęp 50%. Do dyspozycji wszystkie atrakcje pływalni.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

10.

9.VI.2018

BIEG PARTYZANTÓW

Impreza ma na celu popularyzację biegów masowych oraz biegania, jako najprostszej dostępnej formy ruchu i rekreacji fizycznej, zachęca do aktywnego spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim upamiętnia rocznicę bitwy partyzanckiej na Porytowym Wzgórzu, największej bitwy partyzanckiej II Wojny Światowej w Polsce oraz wpisuje się w cykl imprez upamiętniających setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

LIPIEC

11.

13-14

VII.2018

!!! IMPREZA ODWOŁANA !!!

PODWÓRKOWY TURNIEJ w PIŁCE NOŻNEJ
DRUŻYN 8. OSOBOWYCH
14 lipca - klasy I-III
13 lipca - klasy IV-VI.

!!! IMPREZA ODWOŁANA !!!

Impreza zaplanowana dla dzieci ze szkół podstawowych.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

PAŹDZIERNIK

12.

13.X.2018

XI JANOWSKI TURNIEJ W BOWLINGU.

Impreza otwarta dla uczestników powyżej
18 roku życia.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

GRUDZIEŃ

13.

6.XII.2018

„MOKRY MIKOŁAJ”

Gry i zabawy dla najmłodszych animowane przez instruktorów
i ratowników.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

  * WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE AQUA FERII 2018 !!!!


1. W okresie ferii zimowych (29.01-09.02.2018) dla wszystkich dzieci i młodzieży szkolnej od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00-12.00

    opłata za korzystanie z pływalni wynosi 3,00zł/godz.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież po okazaniu legitymacji szkolnej.
3. Ilość dzieci uczestnicząca w poszczególnych zajęciach na jednej godzinie jest ograniczona i nie może przekraczać 100.
4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć grupy zorganizowane przebywające na wypoczynku zimowym lub obozach sportowych.
5. Wszyscy uczestnicy zajęć podporządkowani są Ogólnemu Regulaminowi Krytej Pływalni „Otylia" w Janowie Lubelskim.

6. Podczas zajęć będą udostępnione trybuny.  

 

 

 

Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim