Strona główna

Kalendarz Imprez 2015

L.p.

TERMIN

NAZWA IMPREZY

OPIS IMPREZY

ORGANIZATOR

LUTY 

1.

2-13 II

2015

FERIE NA SPORTOWO - AQUA FERIE 2015*

 

W okresie ferii zimowych (2-13 lutego 2015) dla wszystkich dzieci i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazjalne
i ponadgimnazjalne)

w godz.:

9.00-12.00 opłata za korzystanie z pływalni wynosi 3,00zł/godz.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

2. 

3.II.2015

MISTRZOSTWA DRUŻYN PODWÓRKOWYCH
w HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ DRUŻYN 8. OSOBOWYCH
klasy IV-VI.

Promocja piłki nożnej i sportowego ducha rywalizacji, współzawodnictwa i gry fair play, wśród dzieci szkół podstawowych.

MOSiR
w Janowie Lubelskim
Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

3. 

5.II.2015

MISTRZOSTWA DRUŻYN PODWÓRKOWYCH
w HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ DRUŻYN 8. OSOBOWYCH
klasy I-III.

Promocja piłki nożnej i sportowego ducha rywalizacji, współzawodnictwa i gry fair play, wśród dzieci szkół podstawowych.

MOSiR
w Janowie Lubelskim
Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

4. 

10.II.2015

"HULLA KULLA" - MINI TURNIEJ w KRĘGLE. 

Kręgle - zabawa dla każdego. Impreza dla dzieci szkół podstawowych.
Kategorie:
Klasy I-III
Klasy IV-VI. 

MOSiR
w Janowie Lubelskim 

MARZEC

5.

7.III.2015

„POBIJ REKORD OTYLII”
VII PŁYWACKIE MISTRZOSTWA AMATORÓW
o puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego.

Zawody amatorskie. Impreza otwarta promująca pływanie.

Kategorie: kobiety/mężczyźni, wiek:

·   rocznik 2006 i młodsi

·   rocznik 2005-2004

·   rocznik 2003-2002

·   rocznik 2001-1999

·   rocznik 1998-1996

·   rocznik 1995-1986

·   rocznik 1985-1976

·   rocznik 1975 i starsi

·   "WYŚCIG OTYLII"
     kat.
OPEN K/M

MOSiR
w Janowie Lubelskim

6.

28.III.2015

"STRIKE" -  MISTRZOSTWA JANOWA SENIORÓW
w BOWLINGU.

Krzewienie nowej
w naszym regionie dyscypliny sportu. Impreza dla uczestników powyżej 18 roku życia, z terenu Gminy Janów Lubelski.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

KWIECIEŃ

7.

IV-VI.2015

„JUŻ PŁYWAM”.

Akcja promująca pływanie wśród najmłodszych, jako drogę do zdrowia i poprawnego rozwoju organizmu z możliwością zdobycia Karty Pływackiej.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

8.

7.V.2015

MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
I PODSTAWOWYCH W SZTAFETACH LEKKOATLETYCZNYCH.

Promocja dyscyplin lekkoatletycznych i sportowego ducha rywalizacji, wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i podstawowych.

Publiczne Gimnazjum
w Janowie Lubelskim, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim
MOSiR
w Janowie Lubelskim

MAJ

9.

7.V.2015

MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
W LEKKIEJ ATLETYCE

Promocja dyscyplin lekkoatletycznych i sportowego ducha rywalizacji, wśród młodzieży szkół gimnazjalnych.

Publiczne Gimnazjum
w Janowie Lubelskim
MOSiR
w Janowie Lubelskim

10.

8.V.2015

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Promocja dyscyplin lekkoatletycznych i sportowego ducha rywalizacji, wśród dzieci szkół podstawowych.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim
MOSiR
w Janowie Lubelskim

11.

9.V.2015

VII KRAJOZNAWCZY RAJD ROWEROWY –
„Szlakami Leśnego Skarbca”
.

Zapoznanie z pięknem, historią i kulturą Ziemi Janowskiej. Impreza dla amatorów "dwóch kółek" i turystyki rowerowej w każdym wieku, prowadzi przez malownicze ostępy Lasów Janowskich. W trakcie rajdu konkursy, sprawnościowe, gry logiczne, ciekawe nagrody. Wieczorem ognisko integracyjne dla wszystkich uczestników rajdu. 

MOSiR
w Janowie Lubelskim
Nadleśnictwo Janów Lubelski
Ośrodek Edukacji Ekologicznej

12.

22.V.2015

MISTRZOSTWA REJONU SZTAFET

Promocja dyscyplin lekkoatletycznych i sportowego ducha rywalizacji, wśród młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych
i średnich.

Publiczne Gimnazjum
w Janowie Lubelskim
MOSiR
w Janowie Lubelskim

CZERWIEC

13.

1.VI.2015

DZIEŃ DZIECKA.

Gry i zabawy na pływalni. Dla wszystkich dzieci (do 18. roku życia) wstęp 50%. Do dyspozycji wszystkie atrakcje pływalni.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

LIPIEC

14.

17-18

VII.2015

PODWÓRKOWY TURNIEJ w PIŁCE NOŻNEJ
DRUŻYN 8. OSOBOWYCH
18 lipca - klasy I-III
17 lipca - klasy IV-VI.

Impreza zaplanowana dla dzieci ze szkół podstawowych.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

PAŹDZIERNIK

15.

17.X.2015

IX JANOWSKI TURNIEJ W BOWLINGU.

Krzewienie nowej
w naszym regionie dyscypliny sportu. Impreza otwarta dla uczestników powyżej
18 roku życia.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

GRUDZIEŃ

16.

6.XII.2015

„MOKRY MIKOŁAJ”

Gry i zabawy dla najmłodszych animowane przez instruktorów
i ratowników.

MOSiR
w Janowie Lubelskim

  * WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE AQUA FERII 2015 !!!!

1. W okresie ferii zimowych (2-13.02.2015) dla wszystkich dzieci i młodzieży szkolnej od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00-12.00

    opłata za korzystanie z pływalni wynosi 3,00zł/godz.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież po okazaniu legitymacji szkolnej.
3. Ilość dzieci uczestnicząca w poszczególnych zajęciach na jednej godzinie jest ograniczona i nie może przekraczać 100.
4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć grupy zorganizowane przebywające na wypoczynku zimowym lub obozach sportowych.
5. Wszyscy uczestnicy zajęć podporządkowani są Ogólnemu Regulaminowi Krytej Pływalni „Otylia" w Janowie Lubelskim.

6. Podczas zajęć będą udostępnione trybuny.  

Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim