Strona główna

 

 HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2020
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
NA KRYTEJ PŁYWALNI ”OTYLIA” W JANOWIE LUBELSKIM

DZIEŃ TYGODNIA - DATA
RODZAJ  ZAJĘĆ

GODZINA

SZKOŁA

INFORMACJE

 

CODZIENNIE
OD PONIEDZIAŁKU
DO PIĄTKU

13 -24 STYCZNIA

ZAJĘCIA  REKREACYJNE

9.00 – 12.00

DZIECI I MŁODZIEŻ SZKOLNA

Do dyspozycji basen sportowy oraz wszystkie atrakcje na hali basenowej, oprócz sauny.

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZACE WSZYSTKICH ZAJĘĆ !!!!

1. W okresie ferii zimowych (13-24.01.2020) dla wszystkich dzieci i młodzieży szkolnej w godz.: 9.00-12.00
     opłata za korzystanie z pływalni wynosi 3,50zł/godz.

2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież po okazaniu legitymacji szkolnej.
3. Ilość dzieci uczestnicząca w poszczególnych zajęciach na jednej godzinie jest ograniczona i nie może przekraczać 100.
4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć grupy zorganizowane przebywające na wypoczynku zimowym lub obozach sportowych.
5. Wszyscy uczestnicy zajęć podporządkowani są Ogólnemu Regulaminowi Krytej Pływalni „Otylia" w Janowie Lubelskim.

6. Podczas zajęć będą udostępnione trybuny.   

 

Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim